nieuweheaderpuur970

Hoe & Wanneer

Bij integratieve kindertherapie kiest jouw kind welk materiaal het wil gebruiken. Je kind kiest zelf de inhoud en ik stuur op proces. Dit wil zeggen dat ik de therapie integreer in de activiteiten die jouw kind kiest. Je kind staat dus heel centraal in mijn praktijk. Daarnaast kijk ik niet alleen naar het gedrag van jouw kind, maar neemt juist het denken en voelen een belangrijke plaats in. Het een kan niet zonder het ander. Denken, voelen en gedrag staan in verbinding met elkaar.

Verklaringsmodellen

Verder bekijk ik vanuit verschillende verklaringsmodellen naar de klacht van jouw kind om te kunnen bepalen wat de logische reden is waarom het probleem ontstaan is en mogelijk nog in stand wordt gehouden. Een probleem van een kind kan voortkomen uit:

  • Lichamelijke klachten
  • Een onverwerkt verleden
  • Communicatie met het gezin en/of de omgeving
  • Stress
  • Eigen gedrag
  • Kijk op het leven, vorming van een eigen identiteit, geloof

Plan op maat

Samen met jouw kind onderzoek ik zijn/haar klacht. Wat is er aan de hand? Waar heb jij nou eigenlijk ZELF last van? Wat is er nodig om je fijner te voelen? Welke hulpbronnen en oplossingsmogelijkheden heb je? En welke wil je gebruiken om je klacht op te lossen of er mee om te gaan? Tijdens de sessies kies ik de interventies uit de verschillende modellen die voor jouw kind belangrijk zijn. Dit is voor elk kind anders. Daarom ontstaat er voor elk kind een plan op maat.

Jouw kind weet het, kan het en doet het!

Tijdens een sessie stem ik volledig af op een kind. Elk kind (elke volwassene trouwens ook) heeft een zelfhelend vermogen en eigen-‘Wijs’heid om uitdagingen op unieke wijze aan te gaan. Op het moment van aanmelding is dat echter even zoek. Samen met jouw kind help ik het weer zijn eigen oplossing(en) te vinden. Waardoor jouw kind na beëindiging van de therapie vertrouwen heeft in zichzelf. Het zelf weer weet, kan en doet. En zich blij en gelukkig voelt.

Meer lezen over mijn werkwijze ‘van intake tot afscheid.’